omzetverzekering

omzetverzekering

De meeste ondernemingen hebben de reflex om hun gebouwen tegen brand, storm, hagel enz. te verzekeren. Echter wordt er niet bij stil gestaan wat de verdere gevolgen zijn indien hen een dergelijk schadegeval overkomt. Men vergeet dat de activiteit hierdoor voor een lange tijd niet kan uitgeoefend worden. Waar zal men het geld halen om leningen, personeel en andere vaste kosten te betalen?

DOEL

Uw bedrijf op een dergelijke manier vergoeden dat ze in dezelfde financiële situatie gebracht wordt waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan. Dit is m.a.w een overlevingsverzekering.

GEVOLGEN VAN EEN BEDRIJFSSCHADE

Uw omzet kent een zware daling met volgende gevolgen

Commercieel vlak:

  • klanten gaan verlopen
  • verlies samenwerking met leveranciers

Financieel vlak:

  • vaste kosten lopen verder
  • bedrijfsresultaat vermindert
  • wedden dienen verder worden betaald maw liquiditeits-, rendabiliteits- en solvabiliteitsproblemen tot gevolg.

Sociaal vlak:

  • gedwongen ontslagen bedienden
  • verlies van bekwaam en gespecialiseerd personeel

60% van de bedrijven zonder bedrijfsschadeverzekering leggen de boeken neer binnen de 5 jaar, na een zwaar schadegeval. Slechts 20% à 30% is verzekerd in bedrijfsschade!

VERGOEDING

Het verlies aan brutowinst (bedrijfsresultaat) ten gevolge van de omzetdaling + eventueel gemaakte kosten om zo snel mogelijk opnieuw te produceren + vaste kosten en dit tijdens een overeengekomen vergoedingsperiode.

KANTOOR HINGENE
Cesar Van Kerckhovenstraat 2A
2880 Hingene (Bornem)

FSMA 0734.980.777

KANTOOR NIEL
Jozef Wauterslaan 17
2845 Niel

© Copyright 2022 Baeyaert Imbaver BV | Alle rechten voorbehouden aan Baeyaert Imbaver BV | Design & Hosting by Bolder | Privacybeleid |