ASSUR MIFID

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”

LEES MEER OVER ASSUR MIFID

De AssurMiFID-gedragsregels.*

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband het volgende mee:

Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling

Onze kantoren bieden diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit zijn de werkzaamheden die bestaan uit het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Voor meer info, mail naar verzekeringen@imbaver.net.

Vergoeding:
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is er een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of mail naar verzekeringen@imbaver.net.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA:

Adres: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel – www.fsma.be

Voor al uw vragen enproblemen kan u in eerste instantie terecht in onze 2 kantoren te Hingene en Niel. Wij zijn bereikbaar via telefoon op per mail.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de ombudsdienst Verzekeringen:

Adres: de Meeüssquare 35, 1000 Brussel – Tel 02/547.58.71 – www.ombudsman.as


* De “AssurMiFID-gedragsregels” zijn sinds 30 april 2014 van kracht.

Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

VRAGEN? CONTACTEER ONS!

KANTOOR HINGENE
Cesar Van Kerckhovenstraat 2A
2880 Hingene (Bornem)

FSMA 0734.980.777

KANTOOR NIEL
Jozef Wauterslaan 17
2845 Niel

© Copyright 2022 Baeyaert Imbaver BV | Alle rechten voorbehouden aan Baeyaert Imbaver BV | Design & Hosting by Bolder | Privacybeleid |