E-Protect

DIGITALE LEVEN:EEN ESSENTIËLE BONDGENOOT

Belgen zijn grote internetgebruikers. Liefst 98% gebruikt het internet dagelijks: e-mails, sociale netwerken, online aankopen, … het is niet meer weg te denken uit ons leven. Maar het betekent ook dat we dagelijks meer risico lopen. Een identiteit kan gestolen worden, net als persoonsgegevens die online opgeslagen zijn. Er kunnen geschillen ontstaan met e-handelaars. En een reputatie kan ook online schade toegebracht worden.

Het internet of things (IoT) tracht ook alle voorwerpen met het internet te verbinden. De evolutie hierin gaat razendsnel. Er wordt verwacht dat tegen 2021 elke aardbewoner gemiddeld 26 online verbonden voorwerpen zal bezitten.

Reeds bestaande toepassingen:

 • Koffiezetapparaat dat je kunt doseren via uw tablet.
 • Rookmelder die op je smartphone laat weten waar in je woning de rook zich exact bevindt.
 • Printers die draadloos verbonden zijn. (slaan afgedrukte documenten op tot een jaar ver !)
 • GSM’s, voertuigen, alarmsystemen, camerabewaking worden reeds draadloos verbonden voor allerhande toepassingen.

We lopen dus een groot risico wat de beveiliging van die online verbonden voorwerpen betreft.

Via deze toestellen hebben hackers de mogelijkheid om in uw privé netwerk binnen te dringen.

VERZEKERING EPROTECT

Uitstekende bescherming en bijstand voor het leven online.

Deze verzekering  zal uw belangen verdedigen. Via minnelijke schikking als het kan, via gerechtelijke weg als het moet. In dat geval betalen ze de kosten voor de verdediging, binnen de grenzen zoals voorzien in de polis.

IDENTITEITSDIEFSTAL

Stel dat iemand uw identiteit en het e-mailadres steelt en een andere burger bedreigt of stalkt via het internet …

De identiteitsdiefstal wijst op een niet-toegestaan gebruik van identificatiegegevens of authentificatiegegevens van de identiteit van de verzekerde door een derde met de bedoeling een bedrieglijke handeling uit te voeren die schade berokkent aan de verzekerde.

De identificatiegegevens hebben betrekking op gegevens van de burgerlijke staat van de verzekerde zoals:

 • het postadres of fysieke adres
 • het telefoonnummer
 • de identiteitskaart
 • het paspoort
 • het rijbewijs
 • de grijze kaart of het inschrijvingsnummer van een voertuig toebehorend aan de verzekerde
 • het bankidentiteitsbewijs
 • het nummer van de sociale zekerheid.

De authentificatiegegevens hebben betrekking op:

 • identificeerders
 • logins, paswoorden
 • IP-adressen
 • e-mailadressen
 • nummers van bankkaarten (wanneer geen enkele debitering werd uitgevoerd) – vingerafdrukken.

FRAUDULEUS GEBRUIK VAN BETAALMIDDELEN

Stel dat uw bankgegevens worden gestolen en gebruikt voor de aankoop van computermateriaal. Een tijdje later valt bij u de factuur in de bus.

Het frauduleus gebruik van betaalmiddelen, dat overeenstemt met het niet-toegestaan gebruik van:

 • cheques (uitgezonderd reischeques, restaurantticket, ecocheques)
 • bankkaarten (aankopen en geldafhaling aan geldautomaten)
 • elektronisch geld (elke monetaire waarden die een vordering op een emittent vertegenwoordigt die op een elektronische drager opgeslagen is) van de verzekerde.

AANTASTING VAN E-REPUTATIE

Stel dat iemand laster over u verspreidt, op verschillende websites en de sociale media, en uw reputatie lijdt er onder…

De verzekering brengt u in contact met gespecialiseerde deskundigen en nemen de kosten en honoraria ten laste voor de verrichtingen van het opschonen en verdringen van informatie, en onder voorbehoud van de voorwaarden van dekking en de uitsluitingen.

Deze deskundige zal als opdracht hebben: verwijderen van informatie die u schade kan berokkenen. Bij gebrek aan het verwijderen van schadelijke informatie zal de deskundige overgaan tot het verdringen van de informatie onder voorbehoud van de technische beperkingen verbonden aan internet.

De verplichting van de maatschappij en van de deskundige om over te gaan tot het verwijderen of verbergen van informatie die uw schade kan berokkenen vormt een verbintenis van middel en niet van resultaat.

GESCHILLEN MET E-HANDELAARS NA AANKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

Stel dat een u enkele flessen wijn koopt via een online wijnhandel. Uiteindelijk blijkt dat u zich ingeschreven heeft voor een minimale maandelijkse afname van zes flessen, en dit een jaar lang. De ‘kleine lettertjes’ in de algemene voorwaarden waren absoluut niet duidelijk en zelfs misleidend opgesteld.

De maatschappij analyseert de juridische aspecten van de betwiste situatie, verlenen u gepersonaliseerd advies met het oog op een oplossing en bepalen de beste aan te nemen houding om uw belangen te verdedigen.  De maatschappij zal tussenkomen om uw rechten te laten gelden en de handelaar herinneren aan zijn rechten en plichten. Indien een juridische procedure wordt opgestart zal de maatschappij instaan voor het vergoeden van de gerechtskosten voor zover ze opgenomen zijn in de voorwaarden.

KANTOOR HINGENE
Cesar Van Kerckhovenstraat 2A
2880 Hingene (Bornem)

FSMA 0734.980.777

KANTOOR NIEL
Jozef Wauterslaan 17
2845 Niel

© Copyright 2022 Baeyaert Imbaver BV | Alle rechten voorbehouden aan Baeyaert Imbaver BV | Design & Hosting by Bolder | Privacybeleid |