BA
AUTO

BA autoverzekering

De BA autoverzekering is een verplichte verzekering voor wie zich met een motorvoertuig op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke terreinen begeeft. Het begrip voertuig moet in de ruime zin bekeken worden en omvat naast voor de hand liggende voertuigen zoals personen- en vrachtwagens, motor- en bromfietsen, tractoren of kranen ook een elektrische rolstoel of een golfkarretje als u hiermee op de openbare weg rijdt.

Indien u als bestuurder van uw voertuig een ongeval veroorzaakt, zal deze verzekering de schade vergoeden die aan een derde werd toegebracht. Het betreft hier zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade van het slachtoffer. Bij lichamelijke schade wordt ook rekening gehouden met verzorgingskosten, de esthetische schade en het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Eventueel kan er ook een morele schadevergoeding toegekend worden.

Gezien deze verzekering wettelijk verplicht is, moet u op elk moment kunnen bewijzen dat u deze verzekering effectief heeft afgesloten. Hiervoor zal uw verzekering u een zogenaamde groene kaart afleveren die altijd bij de boorddocumenten bewaard moet worden. Op de groene kaart wordt vermeld hoelang uw verzekering geldig is en in welke landen u verzekerd bent. Wanneer u met uw auto op reis gaat naar een land dat niet op de groene kaart vermeld staat, moet u ons zeker contacteren. Bij twijfels, contacteer ons gerust!

Voor uw autoverzekering betaalt u een jaarlijkse premie die afhankelijk is van:

  • de aard van het voertuig (personenwagen, lichte vrachtwagen, motor,…)
  • het vermogen (uitgedrukt in kW)
  • de leeftijd van de bestuurder
  • het aantal jaar dat de bestuurder reeds een rijbewijs heeft
  • de regio waar de bestuurder woont
  • de schadehistoriek

De correcte gegevens zijn hierbij heel belangrijk, zowel voor de berekening van de premie alsook voor de vergoeding van de schade. Stel dat u bv. niet meedeelt dat het hoofdzakelijk uw 18-jarige zoon/dochter is die met de wagen rijdt i.p.v. uzelf om zo een hogere premie te vermijden, dan kan de maatschappij moeilijk doen na de schadeloosstelling van de tegenpartij. Zo kunnen zij na regeling de schadevergoeding (gedeeltelijk) bij u terugvorderen. Bij wijzigingen aan het voertuig of aan de bestuurder, neemt u dus het best contact op met ons zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

KANTOOR HINGENE
Cesar Van Kerckhovenstraat 2A
2880 Hingene (Bornem)

FSMA 0734.980.777

KANTOOR NIEL
Jozef Wauterslaan 17
2845 Niel

© Copyright 2022 Baeyaert Imbaver BV | Alle rechten voorbehouden aan Baeyaert Imbaver BV | Design & Hosting by Bolder | Privacybeleid |