Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Uw personeel is verzekerd bij lichamelijk letsel opgelopen door een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk.

Dekking

De volgende zaken worden vergoed:

  • De medische kosten;
  • Bij overlijden, vergoeding voor de nabestaanden;
  • Vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid.

Extra opties voor uw werknemers:

  • Verzekering voor de lonen boven het wettelijk loonplafond tot een in de voorwaarden overeengekomen maximum loon;
  • Verzekering voor uw werknemers bij privé-ongevallen (loongedeelte bovenop de standaard vergoedingen).

Extra opties voor uw als werkgever:

  • Persoonlijke ongevallen werkgever;
  • Verzekering patronale bijdragen. Deze vallen niet onder de basisdekking.

Premie

De voorlopige premie wordt berekend op basis van de lonen. Na een kalenderjaar wordt de definitieve premie vastgesteld op basis van de werkelijk uitbetaalde lonen.

Contact

Wilt u meer informatie of een polis aanvragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

KANTOOR HINGENE
Cesar Van Kerckhovenstraat 2A
2880 Hingene (Bornem)

FSMA 0734.980.777

KANTOOR NIEL
Jozef Wauterslaan 17
2845 Niel

© Copyright 2022 Baeyaert Imbaver BV | Alle rechten voorbehouden aan Baeyaert Imbaver BV | Design & Hosting by Bolder | Privacybeleid |