Moet ik belasting betalen op mijn uitkering van de verzekering?

Ja, als je een uitkering van je verzekeraar krijgt omdat je arbeidsongeschikt bent, moet je daar meestal belasting op betalen. Het doel van zo’n verzekering is namelijk om je inkomensverlies te vergoeden. De belastingdienst beschouwt dat op dat moment als een ‘beroepsinkomen’ en zo moet je dat ook aanduiden op je aangifte.

Hoe moet ik die inkomsten dan aangeven?

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt van je verzekeraar, moet die een fiche opstellen. Het gaat over de fiche 281.14 voor vervangingsinkomsten, of over een informatiefiche, 281.00.

Wat staat er op die fiche die je krijgt van je verzekeringsmaatschappij?

Als je de fiche 281.14 krijgt, betekent dat dat de verzekeraar 11,11 % bedrijfsvoorheffing op de uitkering moet inhouden. Het bedrag dat je netto ontvangt is dus slechts 88,89 % van het belastbare bedrag. Op de fiche vind je normaal twee bedragen, nl. onder de code 269 of 211 het belastbare brutobedrag van de uitkering en onder de code 286 of 225 de bedrijfsvoorheffing.

De fiche 281.00 krijg je als je verzekeraar op de uitkering geen bedrijfsvoorheffing moet inhouden. Op die fiche vind je alleen het brutobedrag. Het bedrag dat je netto ontvangt is dus het verzekerde brutobedrag. Dat wil helaas nog niet zeggen dat je je uitkering niet moet aangeven, of dat die niet belastbaar zou zijn!

Waar vul ik de uitkering dan in op mijn belastingaangifte?

Dat is een beetje speciaal. Omdat de uitkering een vervangingsinkomen is, moet je die niet gewoon toevoegen aan je ‘beroepsinkomen’. Bovendien hangt het ervan af of je de uitkering ontvangt voor een tijdelijke of voor een ‘bestendige’ arbeidsongeschiktheid.

Ben je tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan moet je de uitkering invullen in het eerste deel van de aangifte, in het vak van de lonen (vak IV). Je vermeldt dan het brutobedrag in de rubriek D, onder de code 1269-89 of 2269-59 en de bedrijfsvoorheffing in de rubriek H, code 1286-72 of 2286-42.

Gaat het om een bestendige arbeidsongeschiktheid? Dan vul je de uitkering ook in bij het eerste deel van de aangifte. Maar nu in het vak van de pensioenen (vak V). Je vermeldt het brutobedrag onder de code 1211-50 of 2211-20 en de bedrijfsvoorheffing in code 1225-36 of 2225-06.

En hoe wordt mijn uitkering dan belast?

Om de belastingen die je moet betalen te berekenen, voegt de belastingdienst je uitkering in eerste instantie wel bij je gewone beroepsinkomsten. Op het totaal berekent ze dan de belasting tegen de ‘progressieve tarieven’, dat wil zeggen dat het belastingtarief hoger wordt naarmate het aangegeven bedrag stijgtEen geluk bij een ongeluk: op je uitkering hoef je geen sociale bijdragen te betalen.

Heb ik recht op belastingvermindering op mijn uitkering?

Ja, de belasting op de uitkering ligt lager omdat de uitkering een ‘vervangingsinkomen’ is. De belastingdienst geeft maximaal een belastingvermindering van 2.531,92 euro (voor inkomstenjaar 2022). Je moet het bedrag van de belastingvermindering niet zelf berekenen en aangeven, de berekening gebeurt automatisch als je je uitkering correct aangeeft. Bestaat je gezinsinkomen alleen uit arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (van de mutualiteit en je verzekering dan betaal je helemaal geen belastingen als je niet meer dan 16.290 euro (inkomstenjaar 2021) krijgt.

Dus kort samengevat zit het zo

Je moet een arbeidsongeschiktheidsuitkering vermelden in deel I van je aangifte. Ze wordt belast als een beroepsinkomen tegen de progressieve tarieven, maar je hebt recht op een belastingvermindering, of vrijstelling omdat het een vervangingsinkomen is. Je moet die niet zelf berekenen en aangeven. De belastingdienst past ze automatisch toe.

Bron: Gonna Be (Baloise)

TERUG NAAR NIEUWS ARCHIEF

KANTOOR HINGENE
Cesar Van Kerckhovenstraat 2A
2880 Hingene (Bornem)

FSMA 0734.980.777

KANTOOR NIEL
Jozef Wauterslaan 17
2845 Niel

© Copyright 2022 Baeyaert Imbaver BV | Alle rechten voorbehouden aan Baeyaert Imbaver BV | Design & Hosting by Bolder | Privacybeleid |